ARTIFACT SYSTEM

Artifact SystemUpgrade Artifact

ในแพท Salvation ได้มีการอัพเดทระบบใหม่คือ Artifact system ระบบนี้จะเพิ่มค่า Status พิเศษให้กับตัวละคร โดยการ สวมใส่ Artifact แบบต่างๆลงไปในช่องอุปกรณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 21 ช่อง ซึ่ง Artifactแต่ละชนิดจะให้effectที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 4 ชนิด และแต่ละชนิดจะแบ่งเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษหลายอย่าง

 Nameamount
Attack Artifacts1-3 Slot
Protection Artifacts1-3 Slot
Support Artifacts1-3 Slot
Balance Artifacts4-12 Slot

การเปิดใช้effectของArtifact ผู้เล่นจะต้องมี Item: The Artifact Book และ สามารถใช้ได้เมื่อตัวละคร Level 100+

The Artifact Book  ซื้อได้ที่ Merchant of the Artifacts Alexandria (กีรัน, ร้านค้าชั้นสูง) 

 Itemeffectskills
The Artifact Book – Level 1Activate artifact 1 page
Attack Artifacts 1 slot
Protection Artifacts 2 slot
Support Artifacts 1 slot
Balance Artifacts 4 slot
Artifact set effect Level 1: Damage +1%, Received Damage -5%
For Character Lv.100 or above
The Artifact Book – Level 2Activate artifact 1 to 2 pages
Attack Artifacts 2 slot
Protection Artifacts 2 slot
Support Artifacts 2 slot
Balance Artifacts 8 slot
Artifact set effect Level 2: Damage +5%, Received Damage -6%
For Character Lv.105 or above

เมื่อเราใส่ The Artifact Book – Level 1  มันจะเป็นการเปิดระบบArtifact จำนวน 7 ช่อง คือ Attack Artifacts 1 slot, Defence Artifacts 1 slot, Support Artifacts 1 slot, Balance Artifacts 4 slot

Artifact สามารถ Upgrade ได้ ยกเว้น Artifact Balance บางชนิดที่ซื้อ จาก Merchant of the Artifacts Alexandria  วิธีการUpgrade คือ Click ที่ปุ่ม Artifact ที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าต่าง Inventory หรือ ช่องเก็บของในตัวละคร สิ่งที่ใช้ในการUpgrade คือ Artifact ที่ต้องการอัพเกรด 1 ชิ้น และArtifact ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 3 ชิ้น และต้องเป็นชนิดเดียวกัน รวม 4 ชิ้น ถ้าการupgrade ไม่สำเร็จ artifactที่ใช้เป็นวัตถุดิบ3เม็ดจะหายไปทั้งหมด ส่วนเม็ดที่ต้องการupgradeจะคง+ไว้เท่าเดิม

Artifactที่ต้องการupgrade จะต้องวางใส่ไว้ใน Slotตรงกลางของหน้าต่างเท่านั้น

How to obtain
สามารถแลกเปลี่ยนได้กับ Merchant of the Artifacts Alexandria