Augmentation

Augmentation
Augmentation หรือ การถลุงในระบบเกมLineage2สามารถถลุงกับItemsหลายชนิด คือ weapon, Armor, accessories, brooches, circlets, Cloaks, Shirt, Artifact Book, Bracelet, Seed Bracelet, Mask โดยใช้ Spirit Stone เฉพาะสำหรับไอเทมนั้นๆ เมื่อทำการถลุงแล้วจะสุ่มค่า Effect ออกมา 2 ค่า ซึ่งแต่ละค่าจะมีระดับเลเวลสูงต่ำต่างกันไป การใช้หินถลุงที่ต่างระดับกันก็จะให้ค่าEffectที่ต่างกัน เมื่อไอเทมที่ได้รับการถลุงแล้ว จะไม่สามารถ โยน ขาย แลกเปลี่ยนกับผู้เล่น ดรอบจากการตาย ส่งจดหมาย ถ้าต้องการแลกเปลี่ยนได้จะต้องทำการ remove ค่าถลุงทิ้งไปเสียก่อน

การถลุงจะทำได้โดยเลือก Spirit Stone ที่เฉพาะกับไอเทมนั้นๆร่วมกับ Gemstone (R-grade) หรือ Gemstone (A-Grade) วิธีถลุงคือ Clickขวาที่หินถลุงที่ต้องการ หรือ ถลุงกับBlacksmithได้ทุกเมือง สามารถถลุงซ้ำได้โดยไม่ต้อง Removeค่าเก่าออกก่อน โดยคิดFeeเป็น Adena

NameGemstone (R-grade)Fee & Remove Fee
Weapon Augment Stone7 12,650,000
Mid-grade Weapon Augment Stone7 12,650,000
High-grade Weapon Augment Stone7 12,650,000
Top-grade Weapon Augment Stone7 12,650,000
Superior weapon Augmenting Stone7 12,650,000
Giant's Energy Spirit Stone118 6,485,800
Dark Augment Stone10 17,710,000
Brooch Augment Stone10 130,000
Circlet Augmenting Stone1 698,560
Armor Augmenting Stone7 12,650,000
Aria's Spirit Stone5 6,985,600
Accessory Augmenting Stone7 12,650,000
Dragon Skin Shirt Augmenting Stone7 12,650,000
Artifact Book Augment Stone7 12,650,000
Kaliel Bracelet Augment Stone7 12,650,000
Super Advanced Seed Bracelet Augment Stone7 12,650,000
Mask Augment Stone7 12,650,000
NameGemstone (A-grade)Fee & Remove Fee
High-grade Cloak Augmenting Stone-Ancient Kingdom6 700,000
High-grade Cloak Augmenting Stone-Elmoreden6 700,000
High-grade Cloak Augmenting Stone-Aden6 700,000
High-grade Cloak Augmenting Stone-Elmore6 700,000
High-grade Cloak Augmenting Stone-Ferios6 700,000

Exalted Weapon Augmenting Stoneเป็นหินถลุงพิเศษที่สามารถถลุงกับอาวุธExaltedเท่านั้น ใช้ Gemstone (R-grade) 1เม็ด Effectที่ได้มี2Row Bonus ที่ดี ทุกตัวละครจะได้จากการทำQuest Exalted หรือแลกเปลี่ยนกับ NPC Lionel Hunterที่ Heine

Abnormal Status แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งเมื่อทำการถลุงไปแล้ว Effectที่แสดงออกมาจะเป็นค่าดังนี้ Confusion, Obstruction, Stupor, Petrification, Infection เมื่อค่าที่แสดงออกมาจะกลายเป็น เช่น Confusion Resistance 3% ทำให้เข้าใจผิดว่า ป้องกันทุกๆค่าของConfusion ในอัตรา 3% คือทุกๆค่าดังนี้ Fear, Aerial Yoke, Faint, Charm, Stun, Paralysis, Knockback, Knockdown, Pull ซึ่งความจริงแล้วคือป้องกัน1ค่า จากทั้งหมด10ค่าของ Confusionเท่านั้น แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่า ป้องกันAbnormal status ค่าใด ทางเซิฟเวอร์ของเราจึงได้เปลี่ยนแปลงการแสดงผลเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ถ้าผุ้เล่นคนใดต้องการเพิ่มค่าป้องกันบางค่าโดยเฉพาะเช่นStunจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น

Abnormal Status ทั้งหมด 5 กลุ่มมีดังนี้
1. Inflicted status: Confusion (Fear / Aerial Yoke / Faint / Seduction / Stun / Paralysis / Knock Back / Knock Down).
2. Inflicted status: Strike (Disarm / Hold / Blind / Restrain (Block) / Hate / Silence / Banishment / Bluff / Unable to Hide).
3. Inflicted status: Paralysis (Sleep / Mutation).
4. Inflicted status: Petrification.
5. Inflicted status: Infection (Bleed, Poison)
6. Inflicted status: Pull
7. Inflicted status: Danger Zone