ARTIFACT SYSTEM

Artifact SystemUpgrade Artifact

ในแพท Salvation ได้มีการอัพเดทระบบใหม่คือ Artifact system ระบบนี้จะเพิ่มขีดความสามารถการต่อสู้ตัวละครอย่างมหาศาล ตัวละครต้องมี Lv.100+ โดยเริ่มจากต้องสวมใส่ Artifact Book เพื่อเปิดช่องเล็กๆ เพื่อใส่ Artifact แต่ละชนิด
The Artifact Book  ซื้อได้ที่ Merchant of the Artifacts Alexandria (เมือง กีรัน) Alexandriaจะขายทั้ง Artifact Book และ แลกเปลี่ยน Artifact ทุกชนิดที่มีอยู่ในระบบเกมทั้งหมด

ItemArtifact Slotsskills
The Artifact Book Lv.1Attack Artifacts 1 slot
Protection Artifacts 1 slot
Support Artifacts 1 slot
Balance Artifacts 4 slot
Damage +1%,
Received Damage -5%
Required Character Lv.100+
The Artifact Book Lv.2Attack Artifacts 2 slot
Protection Artifacts 2 slot
Support Artifacts 2 slot
Balance Artifacts 8 slot
Damage +5%,
Received Damage -6%
Required Character Lv.105+
The Artifact Book Lv.3Attack Artifacts 3 slot
Protection Artifacts 3 slot
Support Artifacts 3 slot
Balance Artifacts 12 slot
Damage +6%,
Received Damage -7%,
All Basic Stats+1
Required Character Lv.105+
 Nameamount
Attack Artifacts1-3 Slot
Protection Artifacts1-3 Slot
Support Artifacts1-3 Slot
Balance Artifacts4-12 Slot

 

เมื่อเราใส่ The Artifact Book – Level 1  มันจะเป็นการเปิดระบบArtifact จำนวน 7 ช่อง คือ Attack Artifacts 1 slot, Defence Artifacts 1 slot, Support Artifacts 1 slot, Balance Artifacts 4 slot

Artifact สามารถ Upgrade ได้ ยกเว้น Artifact Balance บางชนิดที่ซื้อ จาก Merchant of the Artifacts Alexandria  วิธีการUpgrade คือ Click ที่ปุ่ม Artifact ที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าต่าง Inventory หรือ ช่องเก็บของในตัวละคร สิ่งที่ใช้ในการUpgrade คือ Artifact ที่ต้องการอัพเกรด 1 ชิ้น และArtifact ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 3 ชิ้น และต้องเป็นชนิดเดียวกัน รวม 4 ชิ้น ถ้าการupgrade ไม่สำเร็จ artifactที่ใช้เป็นวัตถุดิบ3เม็ดจะหายไปทั้งหมด ส่วนเม็ดที่ต้องการupgradeจะคง+ไว้เท่าเดิม

Artifactที่ต้องการupgrade จะต้องวางใส่ไว้ใน Slotตรงกลางของหน้าต่างเท่านั้น

How to obtain
สามารถแลกเปลี่ยนได้กับ Merchant of the Artifacts Alexandria