Shiny Elemental Shirt

Shiny Elemental Shirt เป็นไอเทมสวมใส่ที่ต้องซื้อจาก L2store หรือแลกเปลี่ยนกับ Fantasy Isle’s Paddy มีคุณสมบัติที่เพิ่มทั้ง Active Skills และ Passive Skills สามารถส่งผลให้กับเกมการเล่นอย่างมาก สามารถพลิกสถานการณ์หรือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นผลตรงกันข้ามอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยActive Skill ที่โดดเด่นจะแสดงออกมาเมื่อ Enchantถึง ระดับ +6 ขึ้นไป

การEnchant ใช้ Scroll Enchant Elemental Shirt ถ้า Enchant +3ขึ้นไปมีโอกาสล้มเหลว Shiny Elemental Shirt จะโดนทำลาย สามารถ Enchantได้สูงสุดที่ +10 เมื่อEnchantถึง +6ขึ้นไป จะมี Active Skill เพิ่มเติม สูงสุด 5 Skill

+Description
+0M. Def. 8
+1M. Def. 9
+2M. Def. 10
+3M. Def. 11
+4M. Def. 12,
Speed +7,
Max HP/MP +510, Attribute Resistance +6,
STR/ DEX/ CON/ INT/ WIT/ MEN +1
+5M. Def. 13,
Speed +7,
Max HP/MP +520, Attribute Resistance +12,
Skill MP Consumption -3%,
STR/ DEX/ CON/ INT/ WIT/ MEN +2
+6M. Def. 14,
Speed +7,
Max HP/MP +531, Attribute Resistance +18,
Skill MP Consumption -3%, Damage Reflection Resistance +5,
STR+3, DEX+3, CON+2, INT+3, WIT+3, MEN +2

Active Skill :
Einhasad's Wrath Lv.1
For 60 sec., P.Atk +10%, M.Atk. +20%, Atk. Spd. +10%, Casting Spd. +10%, P.def. and M.def. -10%. Cooldown is 30 min.
+7M. Def. 15,
Speed +7,
Max HP/MP +536, Attribute Resistance +24,
Skill MP Consumption -3%, Damage Reflection Resistance +5, Vampiric Rage +5%,
STR+3, DEX+3, CON+3, INT+3, WIT+3, MEN +3

Active Skill :
Einhasad's Wrath Lv.1
For 60 sec., P.Atk +10%, M.Atk. +20%, Atk. Spd. +10%, Casting Spd. +10%, P.def. and M.def. -10%. Cooldown is 29 min.
Einhasad's Protection Lv.1
Grants invincibility for 5 sec. Attacks do not cancel the effect. Cooldown: 30 min.
+8M. Def. 16,
Speed +7, Skill Cooldown -3%,
Max HP/MP +541, Attribute Resistance +30,
Skill MP Consumption -3%, Damage Reflection Resistance +5, Vampiric Rage +5%,
STR+4, DEX+4, CON+3, INT+4, WIT+4, MEN +3

Active Skill :
Einhasad's Wrath Lv.1
For 60 sec., P.Atk +10%, M.Atk. +20%, Atk. Spd. +10%, Casting Spd. +10%, P.def. and M.def. -10%. Cooldown is 28 min.
Einhasad's Protection Lv.1
Grants invincibility for 5 sec. Attacks do not cancel the effect. Cooldown: 28 min.
Einhasad's Silence Lv.1
For 5 sec., cancels all your debuffs and cannot be targeted by the enemy. Cooldown is 30 min.
+9M. Def. 17,
Speed +7, Skill Cooldown -3%, Received Damage -3%,
Max HP/MP +547, Attribute Resistance +36,
Skill MP Consumption -3%, Damage Reflection Resistance +5, Vampiric Rage +5%,
STR+4, DEX+4, CON+3, INT+4, WIT+4, MEN +4

Active Skill :
Einhasad's Wrath Lv.1
For 60 sec., P.Atk +10%, M.Atk. +20%, Atk. Spd. +10%, Casting Spd. +10%, P.def. and M.def. -10%. Cooldown is 27 min.
Einhasad's Protection Lv.1
Grants invincibility for 5 sec. Attacks do not cancel the effect. Cooldown: 26 min.
Einhasad's Silence Lv.1
For 5 sec., cancels all your debuffs and cannot be targeted by the enemy. Cooldown is 27 min.
Einhasad's Salvation Lv.1
Resurrects from death fully recovered. Buffs/ debuffs remain after death, but Noblesse Blessing and lucky Charm disappear. Cooldown: 30 min.
+10M. Def. 18,
Speed +7, Skill Cooldown -3%, Received Damage -3%,
Max HP/MP +552, Attribute Resistance +36,
Skill MP Consumption -3%, Damage Reflection Resistance +5, Vampiric Rage +5%,
STR+4, DEX+4, CON+4, INT+4, WIT+4, MEN +4

Active Skill :
Einhasad's Wrath Lv.1
For 60 sec., P.Atk +10%, M.Atk. +20%, Atk. Spd. +10%, Casting Spd. +10%, P.def. and M.def. -10%. Cooldown is 25 min.
Einhasad's Protection Lv.1
Grants invincibility for 5 sec. Attacks do not cancel the effect. Cooldown: 25 min.
Einhasad's Silence Lv.1
For 5 sec., cancels all your debuffs and cannot be targeted by the enemy. Cooldown is 25 min.
Einhasad's Salvation Lv.1
Resurrects from death fully recovered. Buffs/ debuffs remain after death, but Noblesse Blessing and lucky Charm disappear. Cooldown: 25 min.
Einhasad's Blessing Lv.1
Recovers all your HP, MP and CP. Has a chance of removing debuffs. Cooldown is 30 min.

Note: สามาถหาItem เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการ Enchant ที่ L2Store และ Fantasy Isle Paddy

Itemdescription
Eva's ShirtMagic shirt filled with the power of Eva, the goddess of water.

Can be enchanted to +10 using Elemental Shirt Enchant Scrolls. When enchanted to +7 or higher, recovers HP/ MP/ CP.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
200 Fantasy Isle Coin
Pa'agrio's ShirtMagic shirt filled with the power of Pa'agrio, the god of Fire.

Can be enchanted to +10 using Elemental Shirt Enchant Scrolls. When enchanted to +7 or higher, removes debuffs and grants Invincibility.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
200 Fantasy Isle Coin
Sayha's ShirtMagic shirt filled with the power of Sayha, the god of Wind.

Can be enchanted to +10 using Elemental Shirt Enchant Scrolls. When enchanted to +7 or higher, Grants a portal teleport skill that allows you to create a portal at a selected location and teleport to that portal.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
200 Fantasy Isle Coin
Scroll Enchant Elemental ShirtThe enchanting is safe up to +3. The maximum enchant value is +10. Depending on the shirt type and its enchant value, additional bonuses are added.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
50 Fantasy Isle Coin
Blessed Scroll: Enchant Elemental ShirtAn Enchant Scroll for T-shirts.
Can be safely enchanted up to +3. If enchanting fails, the enchant value will be reset to 0.
Faint Scroll: Enchant Elemental ShirtAn Enchant Scroll for T-shirts.
If enchanting fails the existing enchant value is maintained.
May not be used on +7 T-shirts or higher.
Destruction Scroll: Enchant Elemental ShirtAn Enchant Scroll for T-shirts.
If enchanting fails the existing enchant value is maintained.
May not be used on +9 T-shirts or higher.
Scroll: Enchant Brillint Elemental ShirtAn Enchant Scroll for T-shirts.
If enchanting fails the existing enchant value is maintained.
Shiny Elemental Shirt Exchange StoneExchange with Fantasy Isle's Paddy
+7 Eva's Shirt
Shiny Elemental Shirt Exchange StoneExchange with Fantasy Isle's Paddy
+7 Pa'agrio's Shirt
Shiny Elemental Shirt Exchange StoneExchange with Fantasy Isle's Paddy
+7 Sayha's Shirt
Physical Reflect ShirtMagic shirt with P. Def. Can be enchanted to +10 using Elemental Shirt Enchant Scrolls. When enchanted to +4 or higher, passive and stats are increased. When enchanted to +5 or higher, P. def. effects are given.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Eva's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
Pa'agrio's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Sayha's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Magical Reflect ShirtMagic shirt with M. Def. Can be enchanted to +10 using Elemental Shirt Enchant Scrolls. When enchanted to +4 or higher, passive and stats are increased. When enchanted to +5 or higher, M. def. effects are given.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Eva's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
Pa'agrio's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Sayha's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Shiny Elemental ShirtShining magic shirt containing Einhasad's energy. It can be enchanted up to +10 using Enchant Scroll: Elemental Shirt. When enchanted to +4 or higher, passive stats are increased. When enchanted to +6 or higher, various active skills are bestowes.

Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Eva's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
Pa'agrio's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
1 Sayha's Shirt
1 Shiny Elemental Shirt Exchange Stone
Dragon Skin ShirtExchange with Fantasy Isle's Paddy
+10 Reflect Shirt
300,000,000 Adena
Exchange with Fantasy Isle's Paddy
+10 Magical Reflect Shirt
300,000,000 Adena